LNAK
Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā
Mājas lapa. Latvijas Vēstniecība. Ziņas. Par mums. Kontakti. Latvija Amerika. Tribute to Liberty. Frank Gordon. Saites. Vēsture. Okupācijas muzejs. English. Tīmekļa Pārzinis.
LNAK kontakti

LNAK nozares

Polītiskā nozare - Agra Asmus-Vāgnere
195 Humbervale Blvd., Etobicoke ON M8Y 3R2
e-pasts: agra@primus.ca
tel.: 416-236-7044

Finanču nozare - Andrejs Buņķis
160 Frederick St., Suite 804, Toronto ON M5A 4H9
e-pasts: andrejs@bunkis.net
tel.: 416-364-8960  416-726-6071 (m)

Izglītības nozare – Elizabete Pētersone
15 Cherrystone Dr., Toronto, ON, M2H 1R8
e-pasts: elitapetersons@sympatico.ca
tel. 416-491-0560

Kultūras nozare – Jolanta Linde
96 Golden Gate Circle, Woodbridge ON L4H 1N6
tel: 905-893-8573

Aprūpes nozare - Dr. Jānis Lūsis
157 Queen St. E. Suite 204, Brampton ON L6W 2B2
e-pasts: jr.lusis@sympatico.ca
tel.: 905-457-4840
fakss: 905-457-3936

Sporta nozare - Modris Lorbergs
73 North Heights Rd., Toronto ON M9B 2T7
e-pasts: ModrisKL@msn.com
tel.: 416-626-7262

Saimniecības nozare - Vilnis Pētersons
15 Cherrystone Dr., Toronto, ON, M2H 1R8
e-pasts: vilnispetersons@yahoo.ca
tel. 416-491-0560

Jaunatnes nozare - Karmena Svilane
e-pasts: k.svilans@gmail.com

Aleksandrs Sausiņš

Otavas biroja pārstāvis – Andris Ķesteris
1754 Turnberry Rd., Orléans ON K1E 3T7
e-pasts: akestr0542@rogers.com
tel.: 613-837-4928 (m)
tel.: 819-934-7255 (d)

Archīvāre - Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto ON M4N 1Y6
e-pasts: IntaPurvs@rogers.com
tel./fakss: 416-488-5231


LNAK Revīzijas komisija

Vilis Miklašēvics
98 Pine Crest Rd., Toronto ON M6P 3G5
e-pasts: vmikla1104@rogers.com
tel: 416-767-8143

Skaidrīte Tērauda
28 Deering Cres., Willowdale, ON M2M 2A3
e-pasts: SkaidriteTerauds@hotmail.com
tel.: 416-225-5534

Juris Steprāns
33 Harbour Square, Suite 2819, Toronto, ON, M5J 2G2
e-pasts: juris.steprans@gmail.com
tel.: 416-955-1296


Mandātu komisija

Priekšsēdis - Dr. Vilis Mileiko
34 Edenvale Cres.
Etobicoke, ON M9A 4A4
e-pasts: vil.mil@rogers.com
tel.: 416-244-4576
fakss: 416-244-1513

Locekle - Kornēlija Zariņa
53 Haliburton Ave.
Islington , ON M9B 4Y5
e-pasts: kornelzar@aol.com
tel.: 416-239-3852

Loceklis - Jānis Langins
213 Humberside Ave.
Toronto , ON M6P 1K9
e-pasts: jlangins@chass.utoronto.ca
tel.: 416-766-5926

Izglītības un kultūras fonds

Priekšsēdis: Tālivaldis Kronbergs
11 Harrison Rd. Willowdale, ON M2L 1V3
e-pasts: kronberg@pathcom.com
tel.: 416-449-3187
fakss: 416-449-2442

Valdes locekļi:

Aleksandrs Budrēvics
123 Overland Dr. Don Mills, ON M3C 2C7
e-pasts: alex@budrevics.com
tel.: 416-445-1270 (m) 416-444-5201 x4 (d)
fakss: 416-444-5208

Jānis Mežaks
383-325 Bogert Ave. Willowdale , ON M2N 1L8
tel.: 416-225-4132

Vilis Miklašēvics
98 Pine Crest Rd., Toronto ON M6P 3G5
e-pasts: vmikla1104@rogers.com
tel: 416-767-8143

Dr. Vilis Mileiko
34 Edenvale Cres.
Etobicoke, ON M9A 4A4
e-pasts: vil.mil@rogers.com
tel.: 416-244-4576
fakss: 416-244-1513

Varimants Plūdons
40 Moorecroft Cres., Scarborough ON M1K 3V1
e-pasts: pludons@rogers.com
tel.: 416-755-8008
fakss: 416-755-4566

Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto ON M4N 1Y6
e-pasts: IntaPurvs@rogers.com
tel./fakss: 416-488-5231

Valdis Vagners
63 Hesketh Crt., Toronto, ON M4A 1M5
e-pasts: valdis.vagners@sympatico.ca
tel.: 416-759-1940

Kornēlija Zariņa
53 Haliburton Ave. Islington, ON M9B 4Y5
e-pasts: kornelzar@aol.com
tel.: 416-239-3852

Latvijas aprūpes un attīstības fonds (LRDF)

Priekšsēdis - Dr. Jānis Lūsis
157 Queen St. E. # 204, Brampton, ON L6W 2B2
e-pasts: jr.lusis@sympatico.ca
tel.: 905-457-4840
fakss: 905-457-3936

Vicepriekšsēde - Kornēlija Zariņa
53 Haliburton Ave. Islington, ON M9B 4Y5
e-pasts: kornel@aol.com
tel.: 416-239-3852

Vicepriekšsēdis - Mārtiņš Štauvers
3000 rue Notre-Dame #104, Lachine QC H8S 2H1
e-pasts: stauvers@yahoo.ca
tel.: 514-639-8722

Sekretārs - Andris Ķesteris
1754 Turnberry Rd., Orléans, ON K1E 3T7
e-pasts: akestr0542@rogers.com
tel.: 613-837-4928 (m) 819-934-7255 (d)

Kasieris – Maris Pauderis
315 Woodsworth Rd., Willowdale ON M2L 2T7
e-pasts: mpauderis@unisource.ca
tel: 416-447-9785 (m)

Biedrzinis - Roberts Klaiše
345 Cloverdale Ave. Dorval, QUE H9S 3J6
e-pasts: rklaise@sympatico.ca
tel.: 514-422-0562

Loceklis – Imants Purvs
Latvian Canadian
Cultural Centre., 4 Credit Union Dr., Toronto, ON M4A 2N8
e-pasts: ImantsPurvs@aol.com
tel.: 416-516-9042
fakss: 416-588-2081

Loceklis – Auseklis Zaķis
4880 Westney Rd. N#RR5
Pickering ON L1Y 1A2
fakss: 905-649-2929

LRDF revīzijas komisija

Loceklis – Daina Brauna
1372 Randall Ave., Ottawa ON K1H 7R3
tel.: 613-521-0726

Loceklis - Vilis Miklašēvics
98 Pine Crest Rd., Toronto ON M6P 3G5
e-pasts: vmikla1104@rogers.com
tel: 416-767-8143

LNAK nav atbildīga par rakstos izteikto domu.
Top of Page.