LNAK
Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā
Mājas lapa. Latvijas Vēstniecība. Ziņas. Par mums. Kontakti. Latvija Amerika. Tribute to Liberty. Frank Gordon. Saites. Vēsture. Okupācijas muzejs. English. Tīmekļa Pārzinis.
Laikraksts latviešiem Kanadā un visā pasaulē
literātūra – māksla – mūzika –
ziņas par polītiku, saimniecisko dzīvi un sportu

Redakcijas kollēģija:
Ingrida Vīksna, Vita Gaiķe, Jānis Mežaks

4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario, M4A 2N8
tel.: 416-465-7902
fakss: 416-465-8168
e-pasts: latvija.amerika@gmail.com

Abonēšanas maksa:
Kanadā - 12 mēn. abonements $ 160.00, HST ieskaitot.
ASV - 12 mēn. abonements US $ 180.00;
Eiropā, Latvijā un citur - 12 mēn. abonements $ 270.00.

Sludinājumu maksa:
1 cm vienā slejā - $ 7.00
atkārtojot 3 reizes un vairāk, 25 % atlaide
Sludinājumu maksām Kanadā pieskaitāms 13 % GST

Laikraksta abonēšana un sludinājumi - tel. 416-466-1514
LNAK nav atbildīga par rakstos izteikto domu.