LNAK
Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā
Mājas lapa. Latvijas Vēstniecība. Ziņas. Par mums. Kontakti. Latvija Amerika. Tribute to Liberty. Frank Gordon. Saites. Vēsture. Okupācijas muzejs. English. Tīmekļa Pārzinis.
LNAK kontakti

Citi kontakti


LNAK skolu valde

Vadītājs - Edgars Kiršs
tel: 416-604-3170

Otavā - Ēriks Jerumanis
tel.: 613-839-6607

Hamiltonā - Baiba Bredovska
tel.: 905-522-7190

TLB Sestdienas skola – Rasma Gaide


Valodiņa – Edgars Apse
tel.: 416-466-4115


TLTA ģimnazija – Edgars Kiršs
tel.: 416-604-3170

Neklātienes skola - Jānis Mežaks
tel.: 416-225-4132

Dziesmu svētku biedrības padome

Loceklis - Jānis Mežaks
e-pasts: latvija.amerika@sympatico.ca
tel.: 416-225-4132
fakss: 416-755-1244 (LNAK)

Locekle - Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto ON M4N 1Y6
e-pasts: IntaPurvs@rogers.com
tel./fakss: 416-488-5231

Kristus Dārzs

Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto ON M4N 1Y6
e-pasts: IntaPurvs@rogers.com
tel./fakss: 416-488-5231

Latviešu Nams

Guntis Liepiņš
Box 21131, RPO ORANGEV MALL, Orangeville, ON L9W 4S7
e-pasts: liepag@idirect.com
tel.: 519-938-8717
fakss: 519-938-8870

PBLA

Valdes priekšsēdis - Jānis Kukainis

LNAK pārstāvji PBLA valdē
Mārtiņš Sausiņš
253 Rue des Draveurs
Aylmer , QUE J9J 1Z6
e-pasts: martin.sausins@sympatico.ca
tel.: 819-685-1433

Alberts Upeslācis


LNAK valdes locekļi PBLA kultūras fondā

Priekšsēdes vietniece - Jolanta Linde
96 Golden Gate Circle, Woodbridge ON L4H 1N6
tel: 905-893-8573

Paidagoģijas nozares priekšsēde - Elizabete Pētersone
15 Cherrystone Dr., Toronto, ON, M2H 1R8
e-pasts: elitapetersons@sympatico.ca
tel. 416-491-0560


PBLA Kultūras fonda Kanādas pārstāvji

Valdes priekšsēža vietniece - Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto ON M4N 1Y6
e-pasts: IntaPurvs@rogers.com
tel./fakss: 416-488-5231

Rakstniecības nozare - Ingrida Vīksna
e-pasts: latvija.amerika@sympatico.ca
tel.: 416-444-8536
fakss: 416-465-8168

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare - Dr. Janis Langins
e-pasts: jlangins@chass.utoronto.ca

tel.: 416-766-5926

Technisko un dabas zinātņu nozare – Dr. Jānis Lūsis
e-pasts: jr.lusis@sympatico.ca
tel.: 905-455-8271

Paidagoģijas nozare - Agra Asmus -Vāgnere
e-pasts: agra@primus.ca
tel.: 416-236-7044

Mūzikas nozare - Pēteris Zariņš
e-pasts:
pebzar@allstream.net
tel.: 416-767-2509

Teātŗa nozare - Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto ON M4N 1Y6
e-pasts: IntaPurvs@rogers.com
tel./fakss: 416-488-5231

Teātŗa nozare - Juris Freijs
e-pasts: freijs@rogers.com
tel.: 416-423-6949

Tēlotājas mākslas nozare – Ēriks Dzenis
e-pasts:
eriksdzenis@sympatico.ca
tel.: 905-889-4207

Lietišķās mākslas nozare – Judīte Vagnere
e-pasts:
judite.vagners025@sympatico.ca
tel.: 416-759-1940

Tautas un mākslas deju nozare – Uldis Roze
e-pasts:
daugava_dejo@HOTMAIL.com
tel.: 416-232-9587

Baltijas tautu federācija Kanadā

Priekšsēdis - Avo Kittask (igaunis)
e-pasts: ekn@ca.inter.net

Priekšsēža vietniece – Joana Kuraire (lietuviete)
e-pasts: joana.kuras@sympatico.ca

Mājas lapas redaktors - John Pahapill (igaunis)
e-pasts: pahapill@sympatico.ca

Loceklis - Andris Ķesteris
1754 Turnberry Rd. Orléans, ON K1E 3T7
e-pasts: akestr0542@rogers.com
tel.: 613-837-4928 (m), 819-934-7255 (d)

LNAK nav atbildīga par rakstos izteikto domu.